Išdavikai Lietuvos valdžioje atima iš mūsų teisę patiems spręsti savo likimą

Jei padarysime neteisingą pasirinkimą, tai ateinančius 5 metus Lietuva bus pasmerkta išbandymams: aukšta energijos išteklių kaina vartotojams; neįmanoma eksportuoti žemės ūkio produkcijos dėl ES kvotų; gyventojų nuotėkis; milijardų atidavimas ginklams pirkti vietoj diplomatinių konfliktų sprendimo; visuotinė karo pareiga vietoj profesionalios armijos; Lietuvos karių siuntimas į karą Ukrainoje; priverstinis paklusnumas užsienio valstybėms; konfrontacija su kaimyninėmis šalimis; agresyvios užsienio politikos tęsimas, kuris […]