Karo kurstytojų melai

Palyginus karinių jėgų balansą tampa aišku: atsižvelgiant į didžiulę Rusijos persvarą, pergalė Ukrainoje yra labai mažai tikėtina, nepaisant Vakarų paramos. Panašiai mažai tikėtina, kad Rusija užpuls kurią nors Europos valstybę narę dėl akivaizdžios NATO persvaros. Pažvelgus į besikeičiančią jėgų pusiausvyrą tarp NATO valstybių, iš vienos pusės, ir BRICS valstybių – Rusijos, Kinijos ir Indijos, iš kitos pusės, galima suprasti, kodėl […]