2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

2024 m. gegužės 12 d. vyks Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo. Jūsų išrinktas Respublikos Prezidentas įgis teisę atstovauti Lietuvai ir spręsti svarbiausius mūsų Valstybei klausimus. Tai įpareigojantis darbas, į kurį dedami daugelio rinkėjų – taip pat ir Jūsų – lūkesčiai ir viltys. Linkiu, kad šiame leidinyje pateikta informacija apie šiuose rinkimuose dalyvaujančius […]

Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2022

Didžiajame šeimos gynimo marše-2021 pajutome savitarpio pagalbos, meilės, vienybės ir tiesos jėgą. Pakilo stipri, graži, atsakinga už save ir jauna Lietuva – mamos ir tėčiai su vaikais ant rankų. Ateities Lietuva. Vienu, net dideliu įvykiu neįmanoma pašalinti to, kas kaupėsi dešimtmečiais ir atnaujinti valstybę, pašalinant laisvės privatizuotojų ir tautos naikintojų darbų pasekmes. Po to vykusiuose protestuose, akcijose, mitinguose ir iniciatyvose […]

MITINGAS PRIE SEIMO‼️ “KELKIS, LIETUVIŲ TAUTA!”

Lietuvoje baigia galioti nepaprastoji padėtis, naują siūloma skelbti nuo balandžio 22-osios 00 val. iki birželio 29 dienos‼️ Kada dar, jei ne dabar⁉️ Balandžio 21 d. 17 val. susitiksime prie Seimo, skanduoksime “LIETUVA BUS LAISVA”‼️ Mes prieš valdžios savivalę: 1. ŽODŽIO LAISVĖS APRIBOJIMĄ‼️ 2. NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES ĮVEDIMĄ‼️ 3. NEPAKELIAMAS ELEKTROS, KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR KURO KAINAS‼️ REIKALAUJAME, KAD NEDELSIANT ATSISTATYDINTŲ VISA I.ŠIMONYTĖS […]

LAIKAS ATKOVOTI SAVO LAISVĘ 

Vasario 16 d. visi į Vilnių! Žmonės suvažiuos į Vilnių iš visos Lietuvos! Pakvieskite draugus ir kaimynus‼️ Vilniečiai ir sostinės svečiai‼️ 11 val. 30 min. susitikim prie Prezidentūros Vilniuje. 14 val. (jei Landsbergis neišeis į balkonėlį 10 val.) eikim kartų prie Lietuvos nepriklausomybės signatarų namų (Pilies g. 26) ir nušvilpsim Landsbergį, skanduosim “OZOLAS, OZOLAS”! Parodykime uzurpatoriui, kaip jo Lietuvos Tauta […]