Šimonytė pasisakė už visų lyčių lygiateisiškumą

Premjerė Ingrida Šimonytė sveikinadama konferencijos „Lyderė kalba: Moterų įgalinimas moksle. Ko reikia šiandien?“ dalyvius, atkreipė dėmesį, kad „tiek moterys, tiek vyrai turi būti įgalinti išskleisti turimus talentus ir kompetencijas“. „Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad lyčių lygybės ir moterų lyderystės klausimas, nepaisant gausių tarptautinės politikos iššūkių, nepasitraukė iš viešų diskusijų darbotvarkės. Tai teisingumo ir orumo klausimas, tai nuolatinė kova su įsisenėjusiais stereotipais, kurie, […]