NUOMONĖS
Skaitytojo viešas laiškas generaliniam komisarui Renatui Požėlai

Skaitytojo viešas laiškas generaliniam komisarui Renatui Požėlai

Skaitytojo laiškas:

“Noriu pradėti nuo to, kad esu virš penkiasdešimties metu Lietuvos pilietis, patriotas, kuris nuo pat Nepriklausomybės Sąjūdžio užuomazgų dalyvavau visuose renginiuose ir mitinguose, tikrąja prasme rizikavome tada savo gyvybę, savo kūnu uždengėme besikuriančios valstybės objektus ir niekas iš mūsų tada negalvojo apie save, nes tokia buvo mūsų pareiga.

Nuo pat pradžių Sąjūdžio renginių to meto sovietinė sistema visokiais būdais bandė gąsdinti ir trukdyti žmonėms siekti savo tikslo, šitoje vietoje matau nemažai analogijų su ano meto įvykiais, tik dabar tai daro sava policija.

Pasakysiu tiesiai, man baisu žiūrėti kas yra padaryta su valstybe per trisdešimt metų ir tie žuvę mūsų didvyriai paaukoja savo gyvybes Sausio 13d. naktį dėl mūsų ateities tikrai vartytųsi grabe jeigu tai matytu, taip visai neseniai pasakė žuvusiųjų artimieji.
Lietuvos valstybė yra užvaldyta klanų, tarptautiniu ir vietinių nusikaltėliu, tai visiškai akivaizdu, bado akis jau per visus galus ir tie nusikaltėliai per savo marionetes valstybės valdymo struktūrose stumia savo niekingus tikslus ir darbus, todėl Lietuva pagal daugelį svarbiausių socialinių, ekonominių ir politinių rodiklių, skurdą, socialinę atskirtį, pajamas, monopolijų įsigalėjimą pagrindinėse gyvenimo srityse, korupcijos paplitimą, valstybės skolos augimo greitį yra Baltijos ir Europos Sąjungos šalių gale (2020 m. eurostat ir Lietuvos statistikos departamento duomenys)

Pradėsiu nuo demografijos, nes tai yra pats svarbiausias rodiklis, tiesiogiai atspindintis valstybės “sveikatą”, kadangi didžiausias valstybės turtas yra jos žmonės.
Mūsų valstybės gyventojų skaičius grižo į 1960 metus, jeigu ir toliau valstybėje išliks tokios pačios tendencijos, tai ne už ilgo grįšime ir į 1923 metus.

Sekantis svarbus rodiklis yra valstybės gerovės lygis, apie kurį galima spręsti pagal tai, kaip gyvena didžioji dauguma gyventojų (vidutinis gyventojų sluoksnis), bent du trečdaliai, nes jie yra valstybės pamatas ir pagrindas.

Tikrai apgailėtinai atrodo, kai mūsų svarbiausias valstybės policijos komisaras bando gąsdinti iš vakaro ar prieš kelias dienas aktyvius piliečius, nei Jūs išgąsdinsite nei Jūs varkite, nes tai daugiau negu juokinga ir apgailėtinai atrodo, anaiptol sukelsite tik dar didesnį žmonių įniršį ir supriešinsite pačią policiją su visuomene. Ar Jūs bent galvojate, ką Jūs darote su tokia retorika, apie pasekmes, ar Jūs tik marionetiškai vykdote nurodymus dėdžių ir tetų, kurie Jūs pasodino į tą postą, Jūs supraskite, kad tie šiandieniniai jie visiškai laikini, kažin ar datrauks iki būsimų rinkimų, žiūrint į tai ką jie daro su valstybe, pagalvokite ir apie savo ateitį, kai bus atstatydinti arba per būsimus rinkimus nušluoti tie, dėl kurių ir yra šiandiena visos didžiausios valstybės problemos.

Aš asmeniškai galvoju, kad Jus taip ir nesuprantate generalinio komisaro misijos, pagal Konstitucija ir įstatymus mūsų policija turi tik užtikrinti rimti visuomenėje, o ne aptarnauti valdančiąją šaiką (Ž. Povilionis taip pavadino savus)

Noriu užduoti Jums klausimą, ką Jūs ir Jūsų tarnyba gina ir saugo, ar valstybės parazitus ar visuomenę.
Jūs matomai visiškai nesusigaudote Lietuvos policijos misijos sampratoje, kuri yra įtvirtinta Lietuvos įstatymuose ir Konstitucijoje, Lietuvos policija turi užtikrinti visuomenes rimtį kasdien ir per viešus renginius ir gaudyti nusikaltėlius, prižiūrėti kas pažeidžia įstatymus, tame tarpe ir politikus, o ka Jus ginate ir gaudote, pridengiate nusikaltėlius valstybes valdyme ir gaudote kas protestuoja ir priešinasi prieš tuos nusikaltėlius.
Apžvelgiant aktyvių piliečių renginius pradedant nuo gegužės 15d, buvo nemažai atvejų, kai policija trukdė žmonėms pagal Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintas nuostatas laisvai išreikšti savo nuomonę ir įsitikinimus, o sklidusi gąsdinimo retorika labiau priminė gilų sovietmetį arba tą patį Rusijos Putino režimą, bet jau tikrai ne demokratinę valstybę.

Iki šiol Lietuvos policija nerado, kas sunešė maišus su akmenimis rugpjūčio 10d, kai prie Seimo yra šimtai video kamerų, tai pat nerado Rugsėjo 10d Gedimino prospekte, taip pat šimtai video kamerų, tai daug ką pasako, matomai Lietuvos policija ir nenori jų rasti.

Ar Jūs norite sunaikinti visuomenės likusią pagarbą policijai ir supriešinti su ja arba norite, kad Jūsų pavardė nuskambėtu tarptautinėse organizacijose, tokiose, kaip Europos parlamentas, Europos komisija, Jungtinių valstijų kongresas ir tarptautinė žmogaus teisių organizacija, Jeigu nesiliausite pažeidinėti Lietuvos Respublikos įstatymų, Konstitucijos, nepabaigsite terorizuoti, persekioti pertekliniai aktyvių, pilietiškų Lietuvos žmonių, mes paskelbsime viešoje erdvėje informaciją, kad atsilieptu visi žmonės, kurie yra persekiojami dėl savo pažiūrų, įsitikinimų, dėl dalyvavimo aktyvioje pilietiškoje veikloje policijos, tai taip ir bus. Toliau surinksime tuos žmones, aprašysime ir išversime jų istorijas į anglų kalbą ir išsiūsime į paminėtas tarptautines organizacijas.

Dar matosi, kad kai kurie Lietuvos policijos pareigūnai pažeisdami Lietuvos įstatymus ir Konstituciją aptarnauja politikų užgaidas.

Pasakysiu atvirai, kai aš dalyvavau ir pergyvenau 1990 metu įvykius, tai Jūsų kalbos su bandymu gąsdinti aktyvius, neabejingus Lietuvos piliečius prieš protesto mitingus man primena sovietiniu laiku milicijos retorika, apgailėtina ir juokingai atrodo.

Jeigu ir toliau neteisėtai terorizuosite aktyvius Lietuvos piliečius, o visuomenė tai puikiai mato, žmonėms galutinai truks kantrybe ir tada išeis į gatves šimtai tūkstančių.

Baikite Jūs vieną kartą bandyti gąsdinti žmones, ar jus manote, kad Lietuvoje nėra drąsiu žmonių, iš tikro yra daugybe Jūsų žiniai, jie prieš tankus stovėjo ir neišsigando, taip kad žinokite.

Žmonės tikrai jau netylės, nes valstybės problemos akis bado jau per visus galus, niekas jų neišgąsdins, man praėjus to meto įvykius tik juoką sukelia šiandienos policijos bandymai gąsdinti.
Absurdiška ir juokinga girdėti policijos gąsdinimo retoriką, o ypač prieš piliečių protestus ir norą pareikšti pagal tą, ką garantuoja Konstitucija savo nuomonę.

Lygiai tokia pati to meto ir dabartinio aktyvių žmonių pareiga apginti savo šalį nuo nusikaltėlius ir paskatinti tikras reformas, o ne jų imitavimą visus tuos trisdešimt metu, ypač teisinėje ir valstybės valdymo sistemoje”.

0

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *
Enter Captcha Here :